Mindre trafik i Palma

För närvarande finns det 11 trafikbegränsande ACIRE-zoner i Palma. Under sensommaren och hösten 2016 utökas dessa med en väsentlig del av Palmas gamla stan.

Med ACIRE menas Area de Circulación Restringida (område med begränsad trafik). Det är zoner som enbart får trafikeras av fordon med särskilda tillstånd. Dessa fordon ska ha ett synligt ACIRE-märke i vindrutan. Boende inom området är berättigade till ett sådant tillstånd. Märket utfärdas av den lokala polisen. Fordon som inte behöver något särskilt tillstånd är till exempel motorcyklar, handikapp- och blåljusfordon samt taxi. Varutransporter erhåller separata tillstånd.

Ett Acire-område är på samma gång ett gångfartsområde, där du inte får köra fordonet med högre hastighet än 20 km. Du får inte parkera på någon annan plats än särskilt ordnade parkeringsplatser, förare har väjningsplikt mot gående och cyklar får åka mot färdriktningen.

De nya ACIRE-zonerna omfattar bland annat delar av C/ del Socors, Pl. Pes de la Palla, C/ Ramon Llul, Pl. Sant Fransesc, Pl. Quadrado, C/ Hostals, C/ Llotgeta och Pl. Mercadal.

För mera information, se kommunens webbplats.

text och karta: Ronny Woiski

Mindre trafik

 

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS