Minus för pensioner

Sedan 2011 har det spanska pensionssystemet visat röda siffror, alltså utbetalda pensioner är större än vad som betalats in. Och minuset i pensionskassan växer – förra året med två miljarder euro till 18,6 miljarder. Eller med mer än 1 000 euro för varje person som är ansluten.

Hur mycket som betalas in hänger främst på hur många som arbetar. Därför är den tidigare lågkonjunkturen med hög arbetslöshet den viktigaste förklaringen till gapet. Nu är tiderna bättre och fler är i arbete. Men många av de nya jobben är tillfälliga och lönerna låga. Och då blir inbetalningarna små.

Vad göra?

En väg att gå är att alla arbetsgivare får betala in mer för varje anställd, en fråga för fack och arbetsgivare. De förhandlingarna har knappt styrfart. En annan lösning är att länka av mer pengar från statsbudgeten.

Fast politikernas favorit är att många fler ska få jobb, för då fylls pensionskassan på utan segslitna diskussioner.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS