Misstro mot domstolar

Domstol Mallorca

Bara var tredje spanjorer har mycket stort eller ganska stort förtroende för sina domstolar.

En bottenplacering i EU tillsammans med Bulgarien, Slovakien och Kroatien.

Tryggast med sina domare är danskarna. Nästan 90 procent har stor eller ganska stor tillit. I Sverige är motsvarande siffra 80 procent.

I tolv av EU:s 28 medlemsstater är förtroendesiffrorna under 50 procent.

Om detta står att läsa i EU-kommissionens rapport The 2019 EU Justice Scoreboard. För sjunde gången undersöker kommissionen hur rättsväsendet i union mår. De ser en oroande negativ tendens i flera medlemsländer. Bland dem Spanien.

Hur vi uppfattar våra domstolars oberoende är en fråga som inte går att underskatta ur ett demokratiskt perspektiv. Rättsväsendet måste ju stå fritt från den politiska makten.

Att så inte alltid är fallet upplever alltså en majoritet av spanjorerna. Politikerna påverkar domstolarna och maktdelningen rubbas.

Och de spanska företagen är precis lika negativa till sina domare som privatpersonerna.

En ljusglimt i rapporten – domstolarna har blivit snabbare på att handlägga sina ärenden.