Närodlad eller importerad mat

Soller Mallorca

Under pandemin har vi kunnat uppmärksamma frågor som tidigare har hamnat i skuggan.

En sån fråga är – varifrån får vi vår mat och hur känslig är distributionen?

På Mallorca får vi 15% av vår föda från lokala producenter. Om vi räknar bort turisternas matbehov får vi 21% från ön.

Med stor skillnad mellan olika produkter.

Helt självförsörjande är vi på potatis och nötter!

Nästan självförsörjande är vi på grönsaker och baljväxter.

För mjölk, kött och frukt är vi helt beroende av import.

Under mars till juli 2020 när vi var i sträng karantän och bara fick gå ut för att handla, då ökade efterfrågan på lokalproducerat med 20%. Det visar en undersökning som Balearernas jordbruksdepartement har gjort. Den visade också att konsumenterna hade en ”suddig uppfattning” varifrån produkterna kom.

Jordbruksminister Mae de la Concha säger att undersökningen har gjort oss uppmärksamma på att vi behöver ha en större andel lokalt odlad föda.

Nästan 80% av vår mat importeras. Det är en känslig fråga ur försörjnings- och ekologisk synpunkt. Att transportera genom att importera ökar trycket på miljön.