NEJ till abort!

I den spanska ivern att avskaffa möjligheten till så kallad ”fri abort” har de folkvalda politikerna på Balearerna sällat sig i högsta grad! Det nya abortlagsförslaget, som kritiserats långt utanför landets gränser, innebär att abort inte längre blir en rättighet utan endast får tillämpas ”vid våldtäkt eller när kvinnan löper en hälsorisk”.
”Vi kan inte tillåta att ett ofött barns liv ska bero enbart på den blivande moderns beslut”, säger bland andra den spanske Justitieministern Alberto Ruiz-Gallardon.
När regionalparlamentet på Balearerna nu röstat så är läget helt klart; Partido Popular (Kristdemokraterna) vann omröstningen med 43 mot 24.
Texten på bilden, som används av den nya abortlagens kritiker, betyder: ”Jag bestämmer”

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS