”Ninis” ökar på Balearerna

Termen ”ninis” används för att beskriva ungdomar i ålder 15-29 som varken studerar, jobbar eller praktiserar. Ordet kommer från ”ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación” och är en akronym jämförbar med engelskans NEET (not in employment, education or training). En undersökning som utbildningsdepartementet har genomfört, visar att ungdomar på Balearerna ökar i denna grupp med 1,2 procentenheter under 2014 och är uppe i 22,4%.

Mer än var femte ungdom tillhör nini-gruppen. Siffrorna är något sämre på Balearerna än för Spanien som helhet, som har 20,7%. Som vi skrev tidigare har landet problem med att ungdomar inte fullföljer sin utbildning på gymnasienivå. (Se MN 30 april)

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS