Ny energiplan

Balearernas energidepartement har tagit fram en ny energiplan för åren fram till 2020.

Den nya strategin vill minska användandet av fossila bränslen och öka andelen förnyelsebar energi till 10%.

På Menorca planerar man andelen förnyelsebar till 20%, vilket är i nivån med EU:s mål för 2020.

I en första fas planerar departementet att öka användandet av naturgas och solceller. I en andra fas kommer solcellerna att utökas ytterligare och naturgasen minska.

Den nya planen innebär en stängning av kraftverket Es Murterar som idag använder kol och olja och producerar 585 Megawatt. Stängningen kommer att ske i flera steg och vara fullföljd 2020.

Vidare planerar man fem nya solcellsparker i regionen, fyra på Mallorca och en på Menorca.

Enligt nätoperatören Red Electrica de Espana har Balearerna idag cirka 78 Megawatt solcellskapacitet.

Energidepartementet vill stödja installationer av solceller för hushåll och företag upp 30 KW enligt ett separat schema.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS