Nya åtgärder mot coronan

Corona Mallorca

foto: Ultima Hora

Regionregeringen på Balearerna har från igår (8 september) gett sin hälsominister Patricia Gómez utökade maktmedel i kampen mot coronan. Och de är långgående och detaljerade.

Hon kan nu exempelvis stänga ner en stadsdel och tillåta in- och utpassering bara för de med särskilda skäl. Som att gå till arbetet eller skolan. Det finns ingen geografisk begränsning utan restriktionerna kan gälla en stad, by, kommun eller landsända. Eller delar därav.

Hon kan också förbjuda eller begränsa verksamheten hos en enskild restaurang eller affär. Samma sak gäller för sociala och sportsliga aktiviteter.

Mer iögonfallande är möjligheten att sätta stopp för alla populära festivaler på Mallorca och de andra öarna.

Om smittläget så kräver kan Gomez inskränka människors möjligheter att röra sig fritt på gator och andra offentliga platser.

Att utlysa regelrätta utegångsförbud faller utanför hennes mandat.

Innan Gomez vidtar en åtgärd ska experter på smittskydd ha sagt sitt. Och restriktionerna är tidsbegränsade till 15 dagar. Sedan kan de förlängas om smittrisken fortfarande finns kvar.