Nya planer för Santa Catalina

Palma Mallorca

foto: Sakura Studio

Kommunen har beslutat om speciella planer för stadsdelen Santa Catalina i Palma.

Ambitionen är att minska trafiken vid Plaça del Progrés. Calle Comte de Barcelona som går tvärs genom torget ska dras om så torget inte delas i mitten som idag. Framöver ska Plaça Progrés bli ett torg att mötas på.

Antalet restauranger och barer ska begränsas till högst tre inom en radie av 50 meter. Befintliga ställen får vara kvar så länge deras licens gäller.

När det gäller nybyggnationer och renoveringar kommer nya riktlinjer att gälla.

En nybyggnation får bestå av bottenvåning och två våningar till, dvs högst tre våningar. Valet av byggmaterial och fasadernas utseende kommer att begränsas.

Åtta befintliga byggnader och 46 fasader ska klassas som viktiga att skydda.

De boende är nöjda med större delen av förändringen men protesterar mot omläggningen av Plaça del Progrés. De menar att det blir en nackdel för de som kommer att bo närmare genomfarten när den dras om. Idag bor alla lika långt ifrån gatan.