Öarnas ekonomi bromsar

Balearerna tog 2014 rejäla kliv ut ur den ekonomiska krisen. Så rejäla att öarna länge låg i täten bland de spanska regionerna.

De senaste fem åren har produktionen av varor och tjänster stigit med drygt 14 procent. Eller uttryckt i euro med nästan 3 300 euro utslaget på varje öbo. Ett årssnitt på 660 euro.

Men i år finns tydliga tecken på att den positiva trenden fått sig en ordentlig knäck. Öarnas ekonomi med turismen, som den starka motorn, noterar en mycket blygsam ökning under första halvan av året.

0,2 procent. Eller med 52 euro för varje öbo.

Övriga Spanien har inte heller mycket skryta med, men de mer än dubblerar Balearernas resultat.

0,5 procent.

Talespersoner för Balearernas regionregering försöker inte bortförklara de svaga siffrorna. Men säger att ekonomin nu nått ett läge av ”normalisering”.

En beskrivning av situationen som högerpartiet Partido Popular i opposition finner mycket bekymmersam.

”Regionregeringen får inte vara så passiv. Den måste agera – nu”.

Tycker PP.