Öarnas utgifter 2019

Pengar Mallorca

Valåret 2019 räknar Balearernas regering med utgifter på högst 4 434 miljoner euro.

Det är 8,5 procent mer än i år. Samtidigt finns inga planer på att höja några skatter.

Sociala utgifter som vård och omsorg är prioriterade, likaså offentliga investeringar.

Man räknar också med att kunna göra en amortering med 180 miljoner euro på den regionala statsskulden. Den är idag 8 800 miljoner euro.

I det förberedande arbetet med budgetunderlaget har vänsterregeringen även knutit till sig Podemos. Partiet ingår inte i regeringen, men kommer att ha en röst vid fördelningen av pengarna på olika områden.

Utgiftstaket på drygt 4,4 miljarder euro betyder att man uppfyller kravet på lagstadgad budgetdisciplin.