Ökade löneskillnader

Skillnaden i lön mellan män och kvinnor i Spanien ser ut att cementeras.

Tecken finns att gapet till och med växer. Det visar en studie av nätbaserade arbetsförmedlaren Infoempleo och bemanningsföretaget Adecco.

De har varit ambitiösa och satt 69 000 erbjudanden om jobb under lupp. Dessutom har de frågat 3 600 personer som redan är anställda.

Ur det omfattande materialet drar de en rad slutsatser.

Den genomsnittliga årslönen före skatt är 23 812 euro. Männen lyfter 25 044 euro medan kvinnorna får nöja sig med 21 299 euro. Ett årligt lönegap på 15,0 procent.

En löneskillnad som ökat med sex procent från deras förra undersökning för ett år sedan. Alltså en negativ utveckling.

Infoempleo och Adecco har också tittat närmare på hur kvinnor i företagsledande positioner står sig i lönekonkurrensen med manliga kollegor.

Svaret blir – dåligt. I snitt lyfter de 13 900 euro mindre varje år. Som betyder en löneskillnad på 29,8 procent.

Det krävs ett lönelyft på drygt 40 procent för att kvinnliga chefer ska komma ikapp.

EU publicerar också årligen lönegapet mellan män och kvinnor i unionen. Och den stöder studien från Infoempleo och Adecco. Mellan åren 2015 och 2017 ökade löneskillnaden i Spanien med sex procent.

Alltså ingen ljusning i sikte.