Omtvistad avgift

Det kostar att starta och landa ett flygplan. Flygplatsen vill ha betalt. Tidigare subventionerade medlemsländerna inom EU de inhemska bolagen med lägre avgifter. Bryssel ingrep och idag gynnas inget inhemskt bolag.

Landningsavgifter har blivit ett konkurrensmedel. Även i Spanien. Merparten av flygplatserna ägs av halvstatliga (51 procent) Aena. Under de tre senaste åren har en halv miljard människor passerat bolagets flygplatser. Aena samarbetar med drygt 700 flygbolag och sysselsätter direkt 140 000 människor.

För ett par år sedan riktade flygbolagen stark kritik mot då helstatliga Aena. Avgifterna hade  höjts med 19 procent.

Nu är läget ett annat. Ansvarig minister vill tvinga fram en sänkning med 1,9 procent. Haken är att Aena idag är börsnoterat och de privata ägarna protesterar.

I början av 2015 förklarade Ryanair att de skulle flyga till Palma under vintern om avgifterna sänktes. Så avgifternas storlek har betydelse.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS