Överdödlighet

Begravning Mallorca

Drygt 1,1 miljoner människor är bosatta på de Baleariska öarna.

Sedan nationella nödläget utlystes i mars har 1 390 personer avlidit fram till början av maj. Det är 166 fler döda än vad som betraktas som normalt.

Därför anser man att coronautbrottet orsakat en 14 procentig ökning av det ”normala” dödstalet. Givetvis en hög siffra under de knappa två vårmånaderna. Överdödligheten är något högre för männen än kvinnorna.

Men å andra sidan är Balearernas överdödlighet mycket låg jämfört med övriga Spaniens. Som beräknas till 55 procent.

Knappast en tröst att andra regioner drabbats betydligt hårdare. Men ett faktum med konsekvenser.

Det relativt goda smittläget gjorde att man den 25 maj kvalificerade sig för den andra fasen mot ett öppnare Spanien.

Ett viktigt steg som nekades drygt halva landets befolkning.