Palma gillar elscootrar

På kort tid har elscootrarna även brett ut sig på Palmas gator.

En utveckling som överraskat stadens ansvarige för trafikfrågor, Joan Ferrer. Särskilda trafikregler för scootrarna finns inte utan Ferrer lutar sig mot reglerna för cyklister (Ordenanza municipal reguladora de la movilidad de los ciclistas).

I inledningen till ordningsreglerna för cyklister i Palma skriver man att staden ”vill uppmuntra och underlätta cykeln som ett miljövänligt och nyttigt transportmedel”.

Samma positiva syn har Ferrer på elscootrarna. ”En scooter är ett smidigt sätt att förflytta sig. Precis som med en cykel”.

Men han är kritisk mot företagen som hyr ut scootrar. Inte så drastisk i sin syn att han vill kraftigt inskränka kommersiell uthyrning. Som i Madrid.

Nej, Ferrer kommer att ingripa mot felparkerade, uthyrda scootrar som hindrar folk att röra sig på gatorna. Han tänker då särskilt på svårigheter för människor med nedsatt syn.

Följer bara scooterföretagen reglerna för uthyrning av cyklar, så är det fritt fram.

Och om du som privatperson åker scooter och bryter mot trafikreglerna väntar böter upp till 300 euro.