Palma och Endesa sluter fred

Gesa, Endesa, Palma

Elföretaget Endesa (fd Gesa) och Palma kommun har kommit överens efter nästan tio års tvist.

Det långa bråket har gällt vad man ska göra med det gamla huvudkontoret (fd Gesahuset) och det intilliggande parkområdet. Ytan ligger nära havet och är på cirka 21 500 kvm.

Problemen är nu lösta med området mellan kongresspalatset och Avenidas vid Palmas infart. (Grönt på bilden)

Tvisten började med att Endesa sålde sitt gamla huvudkontor under 2004 till en byggmästare som projekterade för 200 lyxlägenheter. Endesa åtog sig att riva fastigheten. Palma kommun satte sig på tvären och sa att kontorshuset var ett ”skyddat objekt”. Sedan dess har turerna varit många.

En del av uppgörelsen är att området kommer att fortsätta vara en park. Och det före detta huvudkontoret ska renoveras av Endesa och delvis användas av kommunen. Hela uppgörelsen omfattar flera fastighetsavtal mellan kommunen och Endesa.

Huvudkontoret, med femton våningar, uppfördes i slutet av 1970-talet. Byggnadens konstruktion med många fönster anses unik. ”Fönstren lyser som koppar i solen”.

foton: Ultima Hora