Pensionerna räknas upp

Pensionar Mallorca

Det finns ungefär 190 000 pensionärer på Balearerna.

Medelpensionen här är 1077 euro i månaden, vilket betyder i nivå med lägstalönen i Spanien. Pensionen är också nästan 90 euro lägre i månaden än för den genomsnittlige spanske pensionären.

Inte bra – för samtidigt är Balearerna den femte dyraste autonoma regionen att leva i.

I år räknas spanjorernas statliga pensioner upp med 0,9 procent. Det blir knappt 10 euro mer i månaden

Uppräkningen är satt så att pensionärerna ska få full kompensation för inflationen. Om det vid slutet av 2020 visar sig inte bli fallet, då kommer extrapengar att betalas ut.

Och det är hög tid att pensionärernas ekonomiska situation förbättras. De senaste sex åren har en regel gällt som säger att den årliga höjningen aldrig får vara mer än 0,25 procent.

Ett tak som urholkat pensionärernas köpkraft. Nu pågår förhandlingar som siktar till att i fortsättningen inflationsskydda pensionerna.

Kvar finns också en stor skillnad mellan högsta och lägsta statliga pension. Efter årets uppräkning får en pensionär som minst 984 euro i månaden och som mest 2683 euro.

Till detta kommer eventuellt privat pensionssparande.