Positiva till turismen

Palma februari

Vartannat år låter regionregeringen på Balearerna (Govern Illes Baleares) göra en undersökning av vad befolkningen på öarna tycker om turismen.

I slutet på 2018 genomfördes den senaste och nu redovisas svaren.

Det visade sig att större delen av de bofasta (68%) var positiva till turistskatten. De som bor på Ibiza var mer positiva (74%) än de som bor på Mallorca (68%). Fler är uppskattande i denna undersökning än i den förra, då blev den genomsnittliga siffran 65%.

Nästa fråga som behandlades var den privata korttidsuthyrningen. Där var det starka för och emot.

49% av befolkningen tyckte att det bra eller mycket bra att privatpersoner kunde hyra ut.

Medan 40% tyckte det var dåligt eller väldigt dåligt.

I stort sett var de tillfrågade mycket nöjda eller nöjda (71%) med turismen på öarna.

Tar man hänsyn till de olika säsongerna så är turisten minst populär (60%) under sommaren och mest på våren (81%).