Pressade socialarbetare

Matko Mallorca

Matkö i Palma. Foto: Ultima Hora

Med all rätt lyfts sjukhuspersonalens insatser fram under den pågående pandemin. Och visst förtjänar Mallorcas läkare och sjuksköterskor all vår uppskattning.

En annan grupp som också måste få ett välförtjänt erkännande är alla inom socialtjänsten. Ett arbete som oftast pågår utanför medias sökarljus.

Tre forskare vid UIB (Universitat de les Illes Balears) i Palma har därför bestämt sig för att under ett år följa hur pandemin påverkar den sociala servicen.

För covid-19 har sänt chockvågor genom Balearernas ekonomi, när turisterna försvunnit. Och där står plötsligt massor med öbor utan pengar till mat för dagen. Många utan en aning var närmaste socialkontor ligger. Och dessutom har många arbetat inom den svarta ekonomin.

Redan i forskarnas första rapport blir det tydligt hur tuff arbetssituationen är.

Utslagningen på arbetsmarknaden och förseningar med arbetslöshetsstöd tömde redan i våras socialkontorens kassor, tvingade fram mycket övertid och rådgivning på distans. Det senare ett nytt sätt att ta sig an de hjälpsökande för smittriskens skull.

Många socialarbetare har därför fått kämpa med sin stress och ångest vid sina möten med de hårdast drabbade av den ekonomiska krisen.

Ljusglimtar finns.

Intervjuade socialarbetare upplever också att de kunnat göra en insats för de behövande och att de kunnat svara upp mot vad den extrema situationen kräver.