Privatisering av hamnar

I flera år har yrkesfiskare och ägare av fritidsbåtar opponerat mot planerna att sälja ut småbåtshamnarna till privata intressen. Skälet till deras protester är inte svår att förstå. Med en befarad privatisering kommer, åtminstone på sikt, hamnavgifterna att stiga.

Nu dras snaran åt. Ministern för turism, Jaime Martinez, har godkänt hamnmyndighetens plan att öppna upp för en budgivning på hamnarna i Cala Bona, Porto Cristo, Colonia de Sant Jordi och Puerto Andraitx.

Även för hamnen i Puerto Pollença är det aktuellt med privat budgivning. En ny småbåtskaj ska byggas för högst 25 båtar. Du får räkna med att betala minst 20000 euros för en plats med en hyrestid på högst sex år.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS