Problem med oberoende i spansk public service

Spanien har val i år vid flera olika tillfällen, till samtliga regioner och till parlamentet i Madrid. Statliga spanska tv-bolaget TVE behöver anställa flera journalister för att bevaka alla val. Nu har journalistklubben på TVE larmat om att opartiskheten kan stå på spel.

Ordförande på redaktionella rådet, Alejandro Caballero, berättar att man hela tiden utsätts för påtryckningar från sittande regering. Högsta chefen för bolaget utses genom en enkel majoritet i parlamentet och på så sätt styr regeringen över tillsättningen. Han anser att även nyanställda utsätts för politisk kontroll.

Professorn i journalistisk etik i Barcelona, Marcel Mauri, menar att politiska påtryckningar alltid har varit ett inslag i spansk public service, men den ekonomiska krisen har förvärrat läget. I Spanien finns ingen granskningsnämnd och ingen politisk vilja att skydda public service, enligt Mauri.

 

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS