Regler för elscooter

elscooter Palma Mallorca

Snabbt har elscootrarna blivit populära och mycket synliga i Palma.

Trafikansvarig på kommunen, Joan Ferrer, tycker att scootern är ett bra, miljövänligt alternativ för att ta sig fram. Bara man följer reglerna.

I januari skrev vi att man skulle följa cykelreglerna när man använder elscooter.

Att de står parkerade överallt gillar inte kommunens ansvarige.

De ska stå i cykelställ. Och de som hyrs ut ska ha licens för uthyrning – samma som gäller för cyklar.

Polisen har därför plockat bort elscootrarna som saknar licens eller som är felparkerade.

Två uthyrningsföretag har hamnat i kläm för det finns ingen som vill ta beslut och ge dem licens förrän efter kommunvalet i slutet på maj.