Regler för elsparkcykel

elspark Palma

Intresset för och användandet av elsparkcykel (elscooter) håller i sig.

Ett lättillgängligt och energisnålt färdsätt för korta sträckor i en stad. De flesta cyklar går att fälla ihop och ta med på bussen/tåget när man behöver färdas längre.

Tyvärr har reglerna för säkerhet och anpassning inte hängt med när intresset har ökat.

Följande regler gäller enligt Trafikverket (DGT):

– En elsparkcykel är ett fordon och förarna ska följa alla trafikregler.

– Det är tillåtet att köra på alla platser där vanliga cyklar får vara. Alltså inte trottoarer, parker och vägar med tillåten hastighet över 30 km/timme.

– Föraren måste vara 15 år eller äldre.

– Farten ska vara mellan 6 – 25 km i timmen.

– Endast en person på cykeln.

– Föraren ska en reflex runt kroppen, tex en självlysande väst. Dessutom rekommenderas försäkring och hjälm.

– Föraren måste följa reglerna om alkohol som andra trafikanter och får inte heller ha några droger i blodet.

– Hörlurar är inte tillåtna.

– Parkera cykeln så den inte hindrar andra.

Brott mot ovanstående regler kan ge böter på upp till 200 euro.