Rekord i sopor

Fler och fler turister på Mallorca betyder jobb och inkomster. Men också mycket mer sopor som måste tas omhand.

Öns stora förbränningsstation ligger i Son Reus, strax norr om Palma. En högteknologisk anläggning som varit i bruk sedan början av 1997.

I fjol var planen att två av de fyra förbränningsugnarna skulle stängas ner. Sopstationens kapacitet skulle i ett slag reduceras med 40 procent eller 300 000 ton per år.

De två som skulle bli kvar kan ta hand om max 420 000 ton. Eller högst 35 000 ton i månaden.

En färdriktning som arbetades fram mellan åren 2011 och 2015.

Men det fungerade inte.

15 procent av alla sopor går till återanvändning. Med en betydligt högre återvinning skulle mindre sopor behöva gå upp i rök.

Så såg den goda tanken ut.

Men turisterna blev bara fler och fler. Och mängden sopor till förbränning är idag 20 procent högre än för fyra år sedan.

Under turistsäsongens absoluta toppmånader – juli och augusti – är sopstationen helt utnyttjad. Nästan 60 000 ton matas varje månad in i ugnarna mot ett årssnitt på 40 000 ton.

Så tillsvidare är det nog bara att skrota tanken att maximalt kunna förbränna 35 000 ton i månaden.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS