Rekordökning för exporten

Spanien är världens 13:e största ekonomi. Hur landet klarar att hantera sina affärer med omvärlden är av stor betydelse. Ett glädjebesked är därför den starka tillväxten av Spaniens export första kvartalet i år. Den svarar för mer än en tredjedel av de totala inkomsterna. Exporten steg med 4,4 procent jämfört med motsvarande period förra året – den största uppgången inom EU. Och inte sedan 1971 har man noterat en sådan kraftig försäljningsökning.

Återhämtningen i Europa och den svaga euron har gynnat de spanska företagen. Men så går också två tredjedelar av exporten till EU. Framgångarna har varit störst i Tyskland, Italien och Storbritannien. Utanför EU steg försäljningen till Japan med hela 9 procent. Även exporten till Latinamerika steg kraftigt – med 6,7 procent. Importen är fortfarande större än exporten, men gapet minskar.

Regionalt är det främst näringslivet i Katalonien och Valencia, som svarar för framgångarna. Och ser vi till produkter domineras den stigande försäljningen av bilar, följt av livsmedel och dryck, främst vin.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS