Reseintyg med PCR-test krävs

Coronavirus november

foto: ECDC

Spanska myndigheter har beslutat att alla som kommer till landet från länder med högrisk av corona (röda) ska visa intyg att man är fri från smitta med en PCR-test.

Det börjar gälla 23 november och intyget får vara högst 72 timmar gammalt vid ankomsten till landet.

Intyget ska vara i original och skrivet på spanska eller engelska. Det ska kunna visas upp när som helst under vistelsen. Originalet kan vara på papper eller en QR-kod.

Vilka som är i riskzon beslutas inom European Center for Diseas Control (ECDC). Nästan alla länder i Europa och Schengen har just nu maximal risk, utom Norge, Finland och Grekland. Röda länder på kartan har fler än 150 fall per 100 000 invånare de senaste fjorton dagarna.

Ett reseintyg med PCR-test kan göras hos många privata aktörer, i Sverige har FHM har en lista med namn. Denna test ingår inte i den statligt finansierade testningen utan får betalas av resenären.