Satsning på fler lärare

Larare Mallorca

En riktig god nyhet för den annars så dystra arbetsmarknaden är att Balearerna anställer fler lärare. Inte mindre än 458 nya lärartjänster är utlysta till kommande läsår.

Öarnas skolledningar planerar läsåret kring tre tänkta scenarier: helt öppna skolor med klassundervisning, delvis öppna skolor och helt stängda skolor med distansundervisning.

Med lärarsatsningen tror utbildningsminister Martí March att tillräckliga lärarresurser är på plats för att skolorna ska fungera. Oavsett under vilka former undervisningen måste ske.

De offentliga skolorna får 70 procent av tjänsterna och de privata 30 procent. Tjänsterna ska i första hand fördelas på klasser med många elever.

Men skolsatsningen stannar inte här.

Ytterligare 14 miljoner euro kommer att finnas i utbildningsministerns budget för hösten och nästa vår. För oförutsedda utgifter i pandemins spår.

March understryker att trots en ansträngd ekonomi är det inte tal om att skära ned på resurserna till skolorna.

Tvärtom.

Elever kommer att få bidrag för att köpa läroböcker och anslaget till lunchmat kommer att fördubblas.