Satsning på fler solceller

Palma Mallorca

foto: Ultima Hora

Baleariska regeringen har sedan tillträdet verkat för att minska användandet av fossil energi. Strävan gäller att 70% av energin som används på öarna ska produceras här.

Nu drar landstinget igång ett strategiskt projekt i Bunyola som innebär installation av 80 000 solceller. Det ska installeras på ett industriområde och tar en yta om 32 hektar. I planerna ingår också lagring av energin.

När solcellsparken är färdig beräknas den ge 40 miljoner watt. Det täcker ett årsbehov hos cirka 12 000 bostäder.

I projektet får cirka 400 personer arbete med uppförandet och när det är färdigt behövs cirka 15 anställda för driften.

Under ett års tid har Balearernas regeringen och Mallorcas landstinget undersökt möjligheterna installera solceller över platser där de kan ge mycket energi utan att störa.

Man har bland annat kommit fram till att man bör kunna använda att döda ytor vid motorvägspåfarterna. Bullerväggar och utsmyckningar i rondellerna är också möjliga platser för solceller.

Andra förslag är att bygga tak över vissa delar av motorvägarna.

Ett konkret förslag är att sätta solceller ovanpå taket till tunneln mellan Genova och Andratx.