Sjuka turister

En ökande mängd turister innebär många fördelar men även en del påfrestningar. Ibland blir turisten sjuk och då måste den lokala sjukvården ställa upp. Som EU-medborgare har du rätt till nödvändig vård på samma villkor som landets egna invånare. För att få utnyttja denna rättighet krävs att du har ett europeiskt sjukförsäkringskort med dig. Saknar du det, är det privat vård som gäller.

Ib-salut, som är den lokala vårdorganisationen på Balearerna, har nu släppt statistik från 2013.

Under året hade 45 000 turister vårdats, drygt 11 % mer än året innan. Den absolut största delen behövde mindre omvårdnad och har inte legat på sjukhus. Den totala kostnaden uppgår till 18,3 miljoner euros och faktureras från den lokala myndigheten till den nationella i Madrid. Där bryter man ner fakturan på delbelopp, som skickas vidare till respektive land.  Alla länder betalar inte för allt, utan tar hänsyn till lokala bestämmelser så i slutändan kan ib-salut räkna med att få tillbaka 70% av nedlagda kostnader. De som har använt privat vård ingår inte i dessa siffror.

image (7)

 

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS