Sjunkande spansk arbetslöshet

Under sex månader i rad har arbetslösheten minskat i Spanien. Minskningen är liten, 0,35 procentenheter. I februari 2014 var den fortfarande 26,6%, den näst högsta inom EU efter Grekland (27,5). Sverige hade vid samma tidpunkt 8,5%, en ökning med 0,9. Lägst arbetslöshet har Norge med 3,6%. Genomsnittet inom EU är 11,9%. Siffran sjönk med en procentenhet jämfört med samma tidpunkt 2013.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS