Sjunkande spansk arbetslöshet

Under sex månader i rad har arbetslösheten minskat i Spanien. Minskningen är liten, 0,35 procentenheter. I februari 2014 var den fortfarande 26,6%, den näst högsta inom EU efter Grekland (27,5). Sverige hade vid samma tidpunkt 8,5%, en ökning med 0,9. Lägst arbetslöshet har Norge med 3,6%. Genomsnittet inom EU är 11,9%. Siffran sjönk med en procentenhet jämfört med samma tidpunkt 2013.

Kommentera

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS