Skatt på väg

I Spanien får företag som hyr ut bilar betala en särskild vägskatt. Skatten varierar kraftigt mellan olika regioner. Något uthyrarna på Mallorca tagit fasta på. De låter registrera sina bilar i kommuner på fastlandet, där skatten är lägre. Ända ner till hälften av avgiften i Palma.

Myndigheterna vill se en ändring. De tycker det är fel att bilarna ska slita på öns vägar utan ekonomisk kompensation. Kommunernas talesman, Vicent Mari, påpekar att Mallorca går miste om 3 miljoner euro varje år. En form av utflaggning som känns igen från rederinäringen.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS