Skatter med förhinder

Spanien måste bli bättre på att driva in skatt från löntagare och bolag. Den kritiken kommer från Bryssel.

För hela EU är genomsnittsskatten 40 procent av BNP (summan av varor och tjänster) medan Spanien stannar på 34,6. Högst skattetryck har Danmark och Frankrike och i botten finns Irland.

Att Spanien ligger långt under genomsnittet har flera förklaringar.

Det finns en utbredd misstro bland spanjorerna hur deras skattepengar förvaltas, en majoritet talar om förskingring och att staten gör för litet för att stoppa skatteflykt. Bristen på förtroende har lett till ett utbrett skattefusk.

Men det finns fler förklaringar till det relativt låga skatteuttaget.

En är de olika momssatserna som varierar från 21 procent ner till 4 procent. Reducerad moms till 10 procent tas ut på läkemedel, resor, sport och kultur och att bo på hotell.

För baslivsmedel, böcker och tidningar är momsen 4 procent. Bryssel trycker på för att momssatsen 10 procent successivt ska höjas till 21 procent.

Ytterligare en förklaring är generösa grundavdrag för inkomsttagare och höga trösklar för skatt på förmögenheter. Det gör att Spaniens beskattning av privatpersoner är nästan 20 procent lägre än EUs genomsnitt.

Ett viktigt skäl för att effektivisera skatteindrivningen är kravet på Spanien att minska underskottet i statens finanser.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS