Skillnader i lön

Kvinnorna i Spanien har i genomsnitt en lön som är 80 procent av sina manliga kollegors.

Betyder att EU:s femte största ekonomi är bland de sex sämsta i klassen när det gäller lika lön för män och kvinnor. I Sverige finns också ett gap, men något mindre – kvinnorna har 85 procent av männens löner.

Illa nog.

Det är också ett utbrett missnöje med lönenivån i Spanien. Trots förbättringar de senaste åren. Snittet för männen är drygt 25 000 euro i årsinkomst. Kvinnorna stannar på 18 600.

Bara drygt en fjärdedel av alla löntagare säger sig nöjda. Ett missnöje som späs på när de jämför med sina chefer – de tjänar mer än dubbelt så mycket som sina underställda.

De riktigt låga lönerna hittar man hos ungdomar under 26 år. De når inte ens upp till hälften av vad äldre kollegor tjänar. En liten tröst är att skillnaden mellan unga män och kvinnor ”bara” är åtta procent.

Men med stigande ålder och fler år i arbete växer sedan lönegapet snabbt. Precis som i Sverige.

I år är lagstadgad minimilön i Spanien 9 084 euro. För helåret.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS