Skyddet för katedralen

Katedralen Mallorca

foto: Ingela Andersson

Branden i katedralen Notre Dame i Paris var en omskakande händelse för de flesta.

Efter det har alla EU-länder funderat över brandskyddet hos sina historiska minnesmärken.

Spaniens kulturminister José Guirao har beslutat om en översyn av säkerheten hos alla stora monument i landet.

Här på Mallorca berättar ansvarige för katedralen La Seu, Joan Pastor, att för ungefär 1,5 år sedan tog man fram en ny säkerhetsplan. I den framgår hur man ska hantera olika situationer vid brand, terroristattack eller bombhot.

Katedralen har 1,5 miljoner besökare varje år, säkerheten är därför en viktig fråga. Rädda liv är första prioritet, minska förödelse är andra.

La Seu består till största delen av sten, det som kan brinna är kontor och arkiv. Automatiska brandskydd är installerade i både kyrkobyggnaden och de intilliggande byggnaderna.

I samband med den nya säkerhetsplanen tränades anställda samt brand- och säkerhetspersonal i hur man snabbt utrymmer La Seu och släcker mindre bränder.

I händelse av en olycka ska man dirigera besökarna mot Parc de Mar och försöka att få vägarna fria för räddningsfordon. Tre stora utrymningsvägar är förberedda.

Senast det brann i katedralen var 1913 när Gaudí var aktiv med utsmyckningen av Sant Bernat kapellet.