Smittspridningen under påsk

Covid-19 Spanien

Politiker och andra beslutsfattare har oroat sig för smittspridningen under påsken. En högtid när man gärna åker och hälsar på släkten. Då blir lätt ett stort sällskap.

I år var restriktionerna stränga.

Spanska fastlandet hade en regional stängning som innebar att spanjorerna inte fick resa mellan regionerna. De utlänningar som kom fick stanna i den region de hade anlänt till. Naturligtvis med giltig negativ PCR-test.

Och den hårdaste restriktionen var att påskfirandet bara fick ske med de man redan bodde ihop med. Inga påskluncher med släkt eller kompisar.

Hur gick det?

På Mallorca bra och i övriga Spanien sämre.

Smittspridningen ökade på Mallorca så att den per 14 april ligger på 56 nya fall per 100 000 invånare, en medelrisk. Innan påsk var siffran straxt under 50 fall, låg risk.

Vid samma tidpunkt låg 35 covidpatienter på sjukhusen och 21 för intensivvård, sista mars var det 50 respektive 20.

I hela landet har nästan 23 000 nya fall upptäckts efter påsken, den högsta siffran sedan mitten på februari. Spanien har ungefär 200 nya fall per 100 000 invånare.