Sóllertåget gör uppehåll

Sollertåg Mallorca

Varje år ställer sóllertåget in sina turer mellan Palma och Sóller. Lok, vagnar och banvallar behöver underhåll och renovering.

Normalt brukar det ta knappt två månader runt årsskiftet. I år behövs det längre tid – från 15 november till mitten på februari då arbetet beräknas vara färdigt.

Tåget är från 1912 och reservdelarna har sedan länge upphört att finnas på marknaden. De görs nu för hand av kunniga hantverkare. I år behöver också en järnbro vid stationen i Sóller renoveras.