Sóllertåget rullar på

Soller train Mallorca

Under minst en månad varje år slutar det antika sóllertåget att gå mellan Palma och Sóller.

Vagnar, lok och räls ska underhållas och slitna delar bytas. Här åker en dryg miljon passagerare under året.

Så var det i år också, Ferrocarril de Sóller skulle börja rulla den 2 februari.

Då kom stormen Gloria som orsakade stora skador utmed rälsen. Efter ett par dagar kunde tåget köra igång tills coronaviruset i mitten på mars stängde all verksamhet på Mallorca.

Sóllertåget fick sedan stå i mer än 100 dagar.

Så länge har lok och vagnar inte stått stilla under sin drygt hundraåriga historia. Inte ens under tidigare pandemier (tex spanska sjukan), inbördeskrig och världskrig.

När det nationella nödläget upphörde behövde tåget ses över igen så allt fungerade.

Idag rullar tåget igen mellan Palma och Sóller. Det gör även spårvagnen från stationen i byn till hamnen Port de Sóller.