Solpaneler på parkeringen

Solceller Mallorca

I sin strävan att göra Balearerna mer miljövänligt antog regeringen en ny kraftfull miljölag i september 2018.

I den framgår att öarna ska vara helt befriade från utsläpp av växthusgaser 2050.

Det får stora konsekvenser för bilismen. Bland annat ska alla bilar vara eldrivna senast 2050.  Projektet ska genomföras stegvis genom att först förbjuda nya dieselbilar och senare de bensindrivna.

I lagen framgår också att större offentligt ägda parkeringsplatser är skyldiga att generera förnybar energi från 2025.

På Mallorca finns cirka 600 parkeringar som är större än 1 000 kvm. Vanligtvis ligger de offentliga större parkeringarna intill en idrottsanläggning och allmänt sjukhus. På de flesta ska solceller monteras framöver.

En av de första i projektet blir den kommunala parkeringen vid sportcentret i Campos.

Även på privatägda bilparkeringar (större än 1 500 kvm) är det krav på solceller: Alla större parkeringar som har mycket sol och inga träd ska ha solceller framöver.

När investeringar är gjorda och solcellerna är igång, då räknar regeringen med att få ut ungefär 6% av Balearernas totala energibehov.

foto: Govern Illes Balears