Son Dureta återuppstår

Från 1955 till 2011 var Son Dureta Mallorcas största och viktigaste sjukhus. Länge det enda på ön.

Ett universitetssjukhus med över 900 vårdplatser och 3 600 anställda, högt beläget i västra Palma. Och ett viktigt utbildningscentrum för sjuksköterskor och läkare.

År 2007 påbörjades byggnationen av ett nytt universitetssjukhus, Son Espases, vid utfarten mot Valldemossa. Flytten skedde successivt från slutet av 2010.

Efter stängningen har Son Duretas framtid varit oklar, fram till nu.

Nuvarande regionregering med president Armengol i spetsen satsar nästan 120 miljoner euro på en upprustning av det nedgångna sjukhuset.

Större delen av det renoverade sjukhuset ska användas för patienter med kroniska sjukdomar.

Övriga delar, cirka 25 %, ska användas för specialistbehandlingar och dagpatienter.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS