Son Dureta rivs

Foto: Ultima Hora

I över femtio år var Son Dureta Mallorcas största sjukhus med över 900 vårdplatser och 3 600 anställda. Ett universitetssjukhus som utbildade sjuksköterskor och läkare.

Son Dureta stängdes 2011 och ersattes då med Son Espases. I flera år diskuterades vad som skulle hända med det stora komplexet i Palma.

Till slut enades man om att skapa en modern anläggning för vård och rehabilitering av kroniskt sjuka men även en plats för läkarmottagning och ambulanser.

Förändringen innebär rivning, nybyggnation och renovering.

Nu inleds rivningsetappen som bjuder på flera utmaningar. Delar av sjukhuset som ska jämnas med marken är nio våningar höga. Dessutom ligger Son Dureta intill stora bostadsområden.

Så säkerheten för de 300 till 400 som ska utföra rivningsarbetet är i fokus, likaså att reducera damm och oljud. Dessutom har det visat sig att asbests finns i vissa byggnader.

För att skydda personalen kommer man därför att använda fjärrstyrda robotar och arbetspassen med asbests begränsas till fyra timmar. Alla som kommer i kontakt asbesten kommer att bära en speciell skyddsutrustning.

Allt giftigt material från rivningen ska temporärt förvaras i specialbyggda utrymmen.

I januari nästa år beräknas rivningsarbetet vara avslutat. Sedan startar nybyggnationen direkt.