Spanien bäst på organdonationer

I Spanien är det 35 donatorer per en miljon invånare, i Sverige är det 15 och snittet inom EU är 18.

I slutet av 1980-talet var Spanien och Sverige på ungefär samma nivå, cirka 14 donatorer på en miljon invånare. Sedan bestämde sig Spanien för en annan väg. Den nationella organisationen ONT (Organizatión Nacional de Transplantes) bildades för att sköta dessa frågor.

Den spanska modellen går ut på att tidigt identifiera potentiella donatorer på sjukhusen och lyckas få de anhöriga att ge sitt medgivande. I Spanien är det endast 20% av de anhöriga som motsätter sig en donation, i Sverige är ca 40%. Enligt chefen för ONT är det ”aldrig befolkningens fel att man inte donerar utan det behövs ordentliga och seriösa förklaringar.” Han säger vidare att det inte heller är kulturella skillnader som ger fler eller färre donatorer. Som exempel nämner han ecuadorianer som bor i Spanien och har anhöriga här också, då får man medgivande till 100% medan i hemlandet är det bara 20%.

På varje akutsjukhus finns en organkoordinator, alltid en läkare, med ansvar för hela processen. Upptäcka potentiella donatorer, se till att vården av patienten är god och att samtal med anhöriga sker. Här ligger hela hemligheten enligt ONT. Man hittar potentiella donatorer i ett mycket tidigt skede, mycket tidigare än i andra länder.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS