Spanien och IMF

Den spanska regeringen måste göra det lättare för mindre- och medelstora företag att växa. Det skriver IMF, International Monetary Fund, i en kritisk rapport om den spanska ekonomin. Annars riskerar spanjorerna att den starka återhämtningen efter sju tunga år kommer av sig.

Den mäktiga långivaren applåderar spanjorernas ambition att återskapa förtroende i ekonomin, men i samma stund kommer kritiken. Arbetslösheten måste ner – 5 miljoner utan arbete är oacceptabelt. En viktig åtgärd är att erbjuda ut- och vidareutbildning till arbetslösa för att stärka deras kompetens.

IMF stannar inte där. De betonar att löner och produktivitet måste gå hand i hand. Och statsskuldens andel av landets samlade produktion, BNP, måste minskas. Det kommer i sin tur att kräva en skattepolitik som uppmuntrar tillväxt.

Dessutom får regeringen inte glömma de svaga i samhället, vilket kräver sociala satsningar, enligt IMF.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS