Spansk tillväxt

Ser vi hela Spanien som ett hushåll ökar inkomsterna i år med 28 miljarder euro och 2017 med ytterligare 26 miljarder. Om Internationella Valutafondens (IMF) prognos träffar rätt.

Då kommer Spanien att bättra på sina inkomster mer än både USA och Japan. Eller uttryckt på ett annat sätt: bruttonationalprodukten (BNP) växer med 2,7 procent i år och 2,3 procent 2017. En topplacering bland världens utvecklade ekonomier.

Hushållen vågar på nytt konsumera och företagen ökar på sina investeringar. Trots den politiska osäkerheten kring regeringsfrågan efter valet i december.

Även 2015 blev framgångsrikt med en uppgång i BNP med över tre procent. Eller 30 miljarder euro.

Lägger man samman perioden 2015 – 2017 ökar hushåll, stat, kommuner och näringsliv sina inkomster med 85 miljarder euro. Utslaget på varje spanjor, stor som liten, blir det knappt 2000 euro.

Landet får också beröm för att man stärkt bankerna och pressat ner underskottet i statens finanser. Orosmolnet är som tidigare den höga arbetslösheten, särskilt bland ungdom. Ett positivt inslag är att närmare 700 tusen arbetslösa fick ett jobb att gå till förra året.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS