Spanska förnamn

När spanska barn döptes på 1930-talet fick flickorna heta Maria och pojkarna José. Mer än hälften av barnen fick dessa namn.

När Spaniens välstånd började öka, på 1960-talet, blev det en baby boom. Barnen fick då namn efter helgon. Vanligast bland flickorna var Maria Carmen, Ana Maria och Maria Dolores. Nio av tio flickor fick heta Maria samt ett namn till.

Pojkarna fick heta Antonio, Manuel eller José.

När spanska barn döps på 2000-talet så står sig Maria fortfarande, men bara för en mindre del av flickorna.  Lucia och Paula är nya populära namn. På pojksidan är det populärast med Alejandro, Daniel och Pablo.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS