Spanska skolproblem

Den spanska ekonomins kräftgång sedan 2008 har slagit hårt även mot skolan. Antalet elever som väljer att avbryta sina studier på gymnasienivå ligger på en oroväckande hög nivå – nästan var fjärde elev lämnade sina studier 2013. Det är dubbelt så många som snittet för hela EU.

När Partido Popular tillträdde var ambitionen att uppmuntra till högre studier. Den ekonomiska verkligheten drabbade även utbildningen och mindre pengar till skolan ses som främsta förklaring att regeringen kraftigt missar sitt mål – att ”bara” var sjunde elev ska avbryta sina studier i förtid. Mindre resurser finns för de omotiverade och svagpresterande eleverna. Protesterna mot nedskärningarna har varit massiva.

Spanien lägger 5,5 % av sin samlade ekonomi (BNP) på utbildning. Sverige satsar cirka 15 % mer.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS