Spanskan populär hos svenska elever

Närmare 400 miljoner människor, främst i Latinamerika, USA och Spanien, har spanskan som modersmål. Det får därför sägas vara ett klokt val av svenska gymnasister att plugga just spanska vid sidan av engelska. Och spanskan möter en växande popularitet. Under 2012 valde hela 42,3 procent av ungdomarna den som tredjespråk. Den höga andelen placerar svenska elever i topp bland EU-länderna.

Det betyder också att tyskan och franskan halkat efter och attraherar tillsammans nu bara var tredje elev. Valet speglar att långt färre människor har tyska och franska som modersmål. Globalt är de ungefär lika stora och vartdera språket når bara upp till en fjärdedel av spanskan.

Mandarin är det största modersmålet för närmare en miljard människor.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS