Spanskt rättsväsende får kritik

En EU-rapport slår fast att Spanien satsar för lite pengar på sitt rättsväsende – landet investerar årligen cirka 1 % av sin budget och ligger därmed i bottenskiktet i EU. I Sverige går 5 % av statens utgifter till rättsväsendet.

Överbelastade domare skapar rättsproblem, en spansk domare har över 1000 ärenden att ta ställning till. Per år! Problemet är politiskt – de folkvalda prioriterar andra områden som utbildning och social välfärd.

Konsekvensen av det eftersatta rättssystemet blir att Spanien dras med flest pågående processer inom EU och en försämrad tilltro hos den spanska allmänheten.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS