Stora inkomstklyftor

EU-kommissionen riktar stark kritik mot Spanien. Landet måste ta krafttag mot inkomstklyftorna i landet. Kommissionen beskriver situationen som ”kritisk”.

Läget är att lönen för de 20 procent, som tjänar mest är sex och en halv gånger högre än för de 20 procent som tjänar minst.

Snittet för EU:s 28 medlemsstater är fem gånger.

Spanien delar bottenplatsen med Bulgarien, Litauen och Grekland.

Före krisen 2008 låg Spanien strax över snittet för EU:s medlemsländer. Sedan växte inkomstskillnaderna snabbt. Främst drabbade blev familjer med låga inkomster, vars löner pressades tillbaka.

En utveckling som fått OECD att tala om ”en skillnad mellan fattiga och rika som den största på 30 år”.

Kommissionen skriver att stora skillnader i inkomster har ett direkt samband med möjligheten till utbildning, jobbträning och social trygghet.

Just utbildning är ett akut problem för Spanien. Nästan var femte elev slutar skolan i förtid, mot var tionde som är snittet för EU.

Stora inkomstklyftor är också kopplade till antalet människor som lever i direkt fattigdom. Här har Spaniens regering ett fortsatt stort arbete framför sig med att öka stödet till de mest utsatta.

Landet är därför uppsatt på EU:s bevakningslista över medlemsländer, där kampen mot fattigdom går för långsamt.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS