Storbank minskar personal

Bankfusion Mallorca

Foto: Ultima Hora

Banken La Caixa har fusionerat med den mindre banken Bankia som tillsammans blev CaixaBank.

Tanken med fusionen är att minska kostnaderna och höja effektiviteten. Därför kommer nu snabbt nästa åtgärd – en personalminskning och stängning av kontor.

Idag har CaixaBank cirka 50 000 anställda i hela landet och knappt 7 000 kontor. Planen är att minska antalet anställda med 8 300 och stänga 1 500 kontor, varav cirka 1 000 i Madrid.

Här på Balearerna har banken cirka 280 kontor och en stor marknadsandel (ca 50%) med många skandinaviska kunder. I och med fusionen fick man många bankkontor som låg nära varandra och som nu kan slås samman.

Planen för öarna är att stänga cirka 60 kontor och säga upp 360 anställda.

På 18 av Mallorcas städer och byar är CaixaBanken den enda banken. Där kommer man att fortsätta vara representerad.