Svängig arbetsmarknad

Servitris Mallorca

Mallorcas och de övriga öarnas beroende av turismen speglas mycket tydligt i sysselsättningen under året.

I slutet av december 2018 hade 556 000 personer ett arbete att gå till. Arbetslösheten var 10,9 procent.

Bara tre månader senare var 40 000 personer temporärt utan jobb, då turistindustrin gick på lågvarv. Då svingade sig arbetslösheten upp till 17,1 procent.

Sedan kom vår och sommar med semesterrusch och i slutet av september stämplade 620 000 personer in varje dag.

Och arbetslösheten föll ner till 8,2 procent! Alltså nästan 100 000 fler i arbete sedan årsskiftet.

Sedan blev det höst med färre turister och 50 000 tvingades ut i arbetslöshet. Och vi landar på 570 000 sysselsatta i slutet av december 2019.

Arbetslöshet: 9,9 procent.

I jämförelse med övriga Spanien står öarnas arbetsmarknad sig relativt bra. Med betoning på relativt. Spaniens arbetslöshet stannade på 13,8 procent i slutet av förra året.

Tyvärr sjunker inte arbetslösheten på Balearerna för ungdomar under 25 år. Tvärtom – under förra året ökade andelen från 23 till 26 procent.

För övriga Spanien är trenden den motsatta.